FC BARCELONA
REAL MADRYT
Rosell na temat nowego stadionu
Data dodania: 21.09.2012
Prezydent Barcelony wypowiedzia? si? na temat konieczno?ci remontu Camp Nou lub budowy nowego stadionu.

Prezydent Sandro Rosell pojawi? si? w czwartek przed mikrofonami Catalunya Informaci, aby przeanalizowa? obecne wydarzenia w klubie. Poza poruszeniem tematu przed?u?enia umowy Messiego czy roli Tito w dru?ynie, Rosell mwi? o przysz?o?ci stadionu Barcelony. Temat ten b?dzie poruszony rwnie? podczas sobotniego Zgromadzenia.

"To decyzja, ktra wykracza poza mo?liwo?ci zarz?dw czy Zgromadze? i mo?e by? tylko w r?kach socios. To decyzja, ktra prawdopodobnie wp?ynie na najbli?sze sto lat, od ktrej zale?ne b?d? najbli?sze dwie lub trzy generacje", t?umaczy? Rosell.

"To wa?ne, aby podj?? w?a?ciw? decyzj? i dlatego trzeba wiedzie?, czego chce wi?kszo?? ludzi. S? trzy opcje: pierwsza - nowy stadion, druga - remont obecnego i trzecia - nierobienie niczego. Obecnie nie mo?emy nic robi? do czasu zredukowania d?ugu, ale chcemy sprowokowa? debat?, ?eby wiedzie?, czego chc? barceloni?ci", mwi? prezydent, zach?caj?c kibicw do wyra?enia w?asnego zdania.

Prezydent wyrazi? swoje w?tpliwo?ci dotycz?ce obu opcji, cho? z jego s?w mo?na wywnioskowa?, ?e bli?sza jest mu idea budowy nowego stadionu. "Jako socio mam w?tpliwo?ci. Camp Nou jest naszym domem, ogl?dali?my tam tak pi?kne rzeczy... Ale remont Camp Nou nie pozwoli nam mie? najlepszego stadionu ?wiata, a buduj?c nowy stadion, taki w?a?nie by?my mieli. To walka pomi?dzy tym, co mwi rozum i tym, co mwi serce".

Rosell wyja?ni?, ?e nie b??dy z przesz?o?ci nie zostan? powtrzone i remont Camp Nou lub budowa nowego stadionu nie wp?yn? na sportowe plany klubu. "Decyzja dotycz?ca przysz?o?ci stadionu nie b?dzie mia?a wp?ywu na poziom sportowy. Zrealizujemy projekt tylko wtedy, gdy ?rodki b?d? pochodzi? spoza regularnego bud?etu".
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Lionel Messi
FC Barcelona
21 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Jednym z g?o?nych wydarze? zwi?zanych z rywalizacj? dwch najbardziej utytu?owanych klubw Primera Divisin by? transfer Lusa Figo. Portugalski skrzyd?owy b?d?c czo?ow? postaci? Dumy Katalonii zdecydowa? si? na transfer do najwi?kszego rywala.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: