FC BARCELONA
REAL MADRYT
Casillas wspomina Dawida Zapiska
Data dodania: 21.09.2012
- Na pocz?tku chc? przekaza? kondolencje rodzinie. Niech Dawid spoczywa w pokoju. Mia?em szans? by? z nim na ostatnim EURO w Polsce i na Ukrainie. Sp?dzi?em z nim dwa dni w Gniewinie i pokaza?, ?e by? osob? z ch?ci? ?ycia, z ogromn? rado?ci? wynikaj?c? z poznania ca?ej reprezentacji Hiszpanii. Robi? sobie zdj?cia ze wszystkimi pi?karzami, a jego rodzice, rodzina i przyjaciele pokazali nam, ?e s? szcz??liwi - powiedzia? Iker Casillas, ktry przy pomocy polskiej ambasady w Hiszpanii wys?a? wiadomo?? dla rodziny zmar?ego niedawno Dawida Zapiska.

- Jeste?my ?wiadomi, ?e przebywamy w miejscu, gdzie ogl?da nas wielu ludzi, gdzie wielu nas podziwia i s?dz?, ?e mamy przez to wielk? odpowiedzialno??. Oczywi?cie nie mo?esz podoba? si? wszystkim, ale tym, ktrzy ci? lubi?, ktrzy czuj? ten podziw i ci? doceniaj?, najlepsze, co mo?esz da?, to zwrci? te uczucia i uwag?. W tym przypadku to delikatna sytuacja, jego marzeniem by?o poznanie mnie, poznanie ca?ej hiszpa?skiej reprezentacji. S?dz?, ?e w tym wypadku czas liczy si? najmniej.

- Jego matka skontaktowa?a si? z nami przy pomocy delegata Federacji. Zwrci?em uwag? na t? histori?. To by? ch?opak, ktry chcia? nas pozna?, chcia? pozna? mnie. Podarowa? mi pluszaka. Sp?dzili?my jeden dzie?, kiedy przyjecha?. By? bardzo szcz??liwy. Samo bycie obok niego sprawia?o mu tak? rado??, wi?c wyobra? sobie, ile to znaczy?o dla nas.

- S?dz?, ?e mamy wielkie szcz??cie by? pi?karzami i ?e jeste?my podziwiani w wielu miejscach na ?wiecie. A je?li w jakiej? chwili mo?esz pomc ch?opakowi, spe?niaj?c jego marzenie o spotkaniu z nim i daj?c mu chwil? rado?ci, to s?dz?, ?e jest to dla nas zaszczyt i ?e b?dziemy robi? to w ka?dym mo?liwym momencie.

Rozmowa z Ikerem zostanie wyemitowana w TVP. Na koszulce Iker napisa?: "Dawid, zawsze z tob?". - Dedykuj? j? z wielkim uczuciem. Oby zosta?a zachowana i oby? pozosta? w pami?ci.
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Ral Gonzlez
Real Madryt
15 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Historycznym wyczynem popisa? si? Cristiano Ronaldo, ktry zosta? pierwszym pi?karzem Realu, ktremu uda?o si? strzeli? sze?? goli w pi?ciu kolejnych spotkaniach na Camp Nou.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: