FC BARCELONA
REAL MADRYT
Podstawowe gry w kasynie
Data dodania: 08.07.2015
Na pewno ka?dy z nas ma pewne wyobra?enia na temat kasyna, zwi?zanych z nim gier i atmosfery, ktra w nim panuje. Niektrzy zapewne maj? teraz przed oczami s?ynn? scen? z filmu Casino Royale. James Bond, w ktrego zagra? Daniel Craig, z kamienn? twarz? podj?? wyzwanie i rwnie? zagra? va banque stawiaj?c wszystko co posiada?. Prcz tego, ?e na co dzie? kasyno nie bywa a? tak ekscytuj?ce, jak na filmach, to warto wiedzie?, ?e kasyno nie ko?czy si? tylko na pokerze. Oto kilka podstawowych gier w kasynie.

Poker

Skoro ju? od niego zacz?li?my, to warto powiedzie? o nim co? wi?cej. Poker, to gra karciana rozgrywana z pe?nej talii 52 kart i ma na celu wygranie pieni?dzy lub ?etonw od pozosta?ych graczy. Wygra? mo?na przez u?o?enie najsilniejszej figury w danym rozdaniu lub przez zastosowanie blefu, czyli wprowadzenia przeciwnikw w b??d, by wymusi? na nich konkretne dzia?ania. Ka?d? figur? tworzy si? przy u?yciu 5 kart. Samych figur jest 8, przy czym ka?da figura jest stopniowalna wewn?trz siebie, np. trjka asw jest lepsza od trjki waletw, poniewa? as jest wy?sz? kart? od waleta. Szczeglnym rodzajem pokera jest tzw. krlewski poker, ktry sk?ada si? z sekwencji kart od dziesi?tki do asa w tym samym kolorze. Jest to najwy?szy mo?liwy poker jakiego mo?na skompletowa? z talii 52 kart.

Bryd?

Podobnie jak poker, bryd? rozgrywa si? tali? 52 kart. Jest nazywany gr? logiczn?, gdy? wymaga liczenia i logicznego my?lenia. Jest gr? zespo?ow?, w ktrej uczestnicz? dwie dwuosobowe dru?yny. Wygrywa ta para graczy, ktra uzyska wi?ksz? liczb? wysoko punktowanych lew, czyli kart, ktre zostaj? na stole, kiedy w danej rundzie ostatni gracz po?o?y swoj? kart?. Ka?de za? rozdanie sk?ada si? czterech charakterystycznych faz, czyli rozdania kart, licytacji, rozgrywki oraz podliczenia lew i zapisaniem wyniku. Bryd? mo?e by? rozgrywany zarwno towarzysko, jak i sportowo.

Ruletka

Jedna z najbardziej popularnych losowych gier dost?pna praktycznie w ka?dym kasynie. Ruletka sk?ada si? z obrotowego ko?a, na ktrym umieszczone s? ponumerowane przedzia?y w kszta?cie wg??bie?. Gra polega na obstawienia jednego z 37 lub 38 pl (w zale?no?ci od wersji: europejskiej lub ameryka?skiej), wprawieniu ruletki w ruch i wrzuceniem kulki w przeciwnym kierunku, ni? obracaj?ca si? ruletka. W danej rundzie wygrywa ten, kto obstawi? dok?adnie ten sam numer, pod ktrym zatrzyma?a si? rozp?dzona kula. Istniej? kraje lub regiony, w ktrej gra ruletk? (i zwykle wszelki hazard) jest zabroniona.

Jednor?ki bandyta

Kolejna bardzo popularna gra spotykana w kasynach i nie tylko. Jest to maszyna, ktra wyznacza losowe kombinacje pewnych znakw lub symboli (zazwyczaj s? nimi owoce), ktre s? zwykle przedstawione w uk?adzie trzech lub pi?ciu b?bnw z widocznymi trzema symbolami. Wygrywa si? wtedy, gdy w jednym rz?dzie u?o?one zostan? identyczne symbole. Gra? mo?na okre?lonymi stawkami - im jest wy?sza, tym przez wi?ksz? warto?? pomno?ona zostanie ewentualna wygrana. Jest to gra, ktra nie wymaga specjalnych umiej?tno?ci, czy techniki gry. Jedyne, co mo?emy modyfikowa?, to stawka, za jak? w danym momencie gramy, cho? i tu wybr jest ograniczony przez maszyn?, na ktrej gramy.

?rd?o: Bettson.com/pl
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Lionel Messi
FC Barcelona
21 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Mieszka?cy Barcelony uwa?ani s? za jednych z najgorszych kierowcw na ?wiecie. ?rednio co 19 sekund na ulicach miasta powodowany jest jeden wypadek.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: