FC BARCELONA
REAL MADRYT
Krtka historia Copa America: Pocz?tki
Data dodania: 26.06.2015
Trudno dzi? uwierzy?, ?e pocz?tki turnieju i samej pi?ki no?nej na kontynencie, ktry dzi? traktuje j? jak religi?, mia?y swoje korzenie w?rd brytyjskich pracownikw kolei.

Spo?rd 44 mo?liwych do zdobycia tytu?w najlepszej dru?yny Ameryki Po?udniowej, a? 29 pad?o ?upem Argentyny i Urugwaju. To te dwa kraje w najwi?kszym stopniu przyczyni? si? do rozwoju dyscypliny, oraz powstania turnieju, ktry dzi? nosi nazw? Copa America.

Argenty?scy pionierzy

Nie jest ?adn? tajemnic?, ?e pi?ka no?na narodzi?a si? w Anglii. To rwnie? Anglicy przyczynili si? w najwi?kszym stopniu do jej popularyzacji. Imperuim Brytyjskie, rozci?gaj?ce si? na przestrzeni 35 mln kilometrw kwadratowych (ponad dwukrotnie wi?ksze od Rosji!) u?atwia?o ekspansj? nie tylko militarn? i handlow?, ale tak?e kulturow?. I cho? w Ameryce ?aci?skiej, uznawanej za stref? wp?yww hiszpa?skich, jego wp?ywy by?y mocno ograniczone, to jednak powstanie nowych pa?stw, takich jak Argentyna, Boliwia, czy Brazylia, by?o przez Krlow? i jej ogromne pa?stwo mocno wspierane. Chodzi?o g?ownie o os?abienie Hiszpanw, ale te? o zarobek. Nowe pa?stwa potrzebowa?y wszystkiego, np. nowych linii kolejowych, a kto? musia? to zbudowa?.
W ten sposb dochodzimy do momentu, w ktrym pi?ka no?na po raz pierwszy go?ci w Ameryce Po?udniowej. W roku 1867 brytyjscy pracownicy kolei rozegrali w Argentynie pierwszy oficjalny mecz. Mi?dzy sob?. Pocz?tkowo futbol na nowej ziemi nie przyj?? si? najlepiej, bo na powstanie pierwszego klubu trzeba by?o czeka? niemal 20 lat. Jednak gdy Gimnasia y Esgrima de La Plata ju? powsta?, by? jak ?niegowa kula rzucona w d? zbocza. W1983 powsta?a Argenty?ska Federacja Pi?ki No?nej, a w 1910, w setn? rocznic? powstania pa?stwa ze stolic? w Buenos Aires, zorganizowano pierwszy mi?dzynarodowy turniej, w ktrym oprcz gospodarza wzi??y udzia? Chile i Urugwaj.

Urusi przejmuja pa?eczk?

Turniej zgodnie z oczekiwaniami wygra?a Argentyna, ale ziarenko zasiane w Urugwajskich g?owach, rozkwit?o w tym male?kim pa?stwie z ogromn? si??. W 1916 roku Argenty?czycy ponownie zorganizowali turniej, do poprzedniego zestawu dru?yn dok?adaj?c Brazyli?. Tym razem z ko?cowego tryumfu cieszy? si? Urugwaj, wyprzedzaj?c ekip? gospodarzy. Na fali entuzjazmu prezes Urugwajskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej Hector Rivadavia, zaproponowa? utworzenie organizacji, skupiaj?cej wszystkie kraje Ameryki Po?udniowej. W ten sposb 9 lipca 1916 roku powsta? CONMEBOL, czyli tamtejszy odpowiednik UEFA. Turniej z 1916 uznano za pierwsze Campeonato Sudamericano Copa Amrica, jak do 1967 nazywa?a si? Copa America, a Urugwaj za pierwszego mistrza kontynentu.

Brazylia wkracza na scen?

Trudno wyobrazi? sobie futbol bez Brazylii, najwi?kszego i najludniejszego pa?stwa Ameryki ?aci?skiej. Trzecia edycja mistrzostw kontynentu mia?a si? odby? w?a?nie w kraju kanarkw, niestety z powodu powodzi, jaka nawiedzi?a kraj, ktry wkrtce mia? podbi? futbolowy ?wiat, planowana na 1918 rok edycja nie dosz?a do skutku,. Turniej przesuni?to na rok nast?pny i podczas, gdy w Europie trwa?a I-sza Wojna ?wiatowa, Brazylia zdobywa?a swj pierwszy tytu? mistrza kontynentu, w finale pokonuj?c Urugwaj.

Ziarno zasiane przez brytyjskich kolejarzy w sposb szczeglny rozkwit?o w?a?nie w Brazylii. Ju? wkrtce sta?a si? ona ?wiatowa pot?g? i ojczyzn? wielu legendarnych zawodnikw. Dru?yna z kraju kawy a? pi?ciokrotnie zdobywa?a Puchar ?wiata, jednak tryumfom na scenie ?wiatowej, nie towarzyszy?a dominacja na kontynentalnym podwrku. Osiem tytu?w mistrzowskich to wynik dobry, ale przy 15-stu Urugwaju i 14-stu Argentyny, nie robi wi?kszego wra?enia. W tegorocznej Copie w grze pozostaj? wszystkie trzy po?udniowo-ameryka?skie pot?gi. Czy ktra? z nich b?dzie w stanie powi?kszy? swj historyczny dorobek?
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Csar Rodrguez
FC Barcelona
14 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Najlepszy strzelec w historii Realu - 323 bramki, Raul Gonzalez.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: