FC BARCELONA
REAL MADRYT
The Sun: Vermaelen woli United od Barcelony
Data dodania: 27.07.2014
Jak do­no­si The Sun, Tho­mas Ver­ma­elen, któ­rym in­te­re­su­je się Barça, nie chce być re­zer­wo­wym za­wod­ni­kiem i nie za­mie­rza po­no­sić ry­zy­ka, że nie będzie miał za­pew­nio­ne­go miej­sca w pierw­szym składzie.

Wspo­mnia­ny dzien­nik po­in­for­mo­wał, że 28-let­ni re­pre­zen­tant Bel­gii wo­li tra­fić do Man­che­ste­ru Uni­ted niż do Bar­ce­lo­ny. Lo­uis van Ga­al po­pro­sił o trans­fer te­go piłka­rza, a obec­ny za­wod­nik Ar­se­na­lu byłby pew­nym punk­tem ze­społu z Old Traf­ford.

Na­zwi­sko Ver­ma­ele­na było już łączo­ne z Barçą w przeszłości, a te­raz zno­wu po­ja­wiło się w me­diach w kon­tekście prze­no­sin na Camp Nou. Kon­trakt Bel­ga z lon­dyńskim ze­społem wy­ga­sa w czerw­cu 2015 ro­ku, a je­go war­tość ryn­ko­wa to 12 mi­lio­nów eu­ro.
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Santillana
Real Madryt
12 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodzące rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna drużyna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Czerwone stroje Realu Madryt nie stanowią precedensu w historii klubu. Zawodnicy Królewskich mieli okazję prezentować się w tym stylu na murawie w latach 1971 i 1973 przeciwko Cardiff City oraz Dynamo Kijów.
REKLAMA
wynajem ekspresów do kawy
vending - najlepsza firma w Polsce
Mecze na żywo
Wyniki nażywomakaron z kukurydzy
Nowość na polskim rynku - makarony kukurydziane - proponowane przez producenta makaronów ekologicznych.
bio-fabijanscy.pl


© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: