FC BARCELONA
REAL MADRYT
FIFA ostatecznie zatwierdza kar? Sureza
Data dodania: 23.07.2014
Mi?dzynarodowa Federacja Pi?ki No?nej odpowiada na petycj? Po?udniowoameryka?skiej Konfederacji, ktra prosi?a o zmniejszenie na?o?onej na Luisa Sureza sankcji.

FIFA ponownie ratyfikuje kar? czterech miesi?cy wykluczenia z pi?karskiej aktywno?ci i zakazu gry w dziewi?ciu meczach reprezentacji Urugwaju, jak? na?o?y?a na Luisa Sureza. Jest to odpowied? na wniosek z?o?ony przez Conmebol. 17 lipca ta organizacja wys?a?a do mi?dzynarodowej federacji list, w ktrym nazwa?a sankcje zastosowane wobec Urugwajczyka przesadnymi i niewsp?miernymi do wykroczenia.

Sekretarz generalny nie mo?e w ?aden sposb interweniowa?, komentowa?, ani podejmowa? jakichkolwiek dzia?a? w celu zmiany decyzji w tej sprawie, g?osi o?wiadczenie FIFA. Przypominamy, ?e organy s?downicze FIFA s? ca?kowicie niezale?ne w podejmowaniu decyzji, a w szczeglno?ci nie mog? otrzymywa? polece? od innych instancji, wyra?nie zaznacza w swej wiadomo?ci Francuz Jerome Valcke, sekretarz generalny FIFA.

Rwnie? w tym przypadku podtrzymujemy, ?e nasze organy s?downicze tworz? cz?onkowie posiadaj?cy ogromn? wiedz?, umiej?tno?ci i okre?lone do?wiadczenie, ktrego wymaga pe?niona funkcja. Wszyscy oni zostali wybrani przez Kongres, podkre?la FIFA. Valcke o?wiadcza te?, ?e jest do dyspozycji po?udniowoameryka?skiej konfederacji i czeka na jakiekolwiek inne informacje, ktrymi ta organizacja zechce si? podzieli?. Oprcz przeprowadzonego w zesz?ym tygodniu protestu, Conmebol og?asza te?, ?e wkrtce przedstawi konkretne propozycje maj?ce na celu popraw? skuteczno?ci organw dyscyplinarnych FIFA. Na razie jednak nie sprecyzowano, jakie to mog? by? rozwi?zania.
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Santillana
Real Madryt
12 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Swoje pierwsze zwyci?stwo w historii dru?yna Barcelony odnios?a 25 grudnia, wygrywaj?c 3:1 w towarzyskim meczu z lokalnym zespo?em Catala FC.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: