FC BARCELONA
REAL MADRYT
Fenomen hiszpa?skiej pi?ki no?nej
Data dodania: 15.05.2014
Fenomen hiszpa?skiej pi?ki no?nej

O ile w Polsce pi?ka no?na jest uznawana za dyscyplin? narodow? i nie brakuje jej kibicw pomimo braku sukcesw polskiej reprezentacji, to w Hiszpanii panuje prawdziwa eksplozja popularno?ci pi?ki no?nej. Je?li Hiszpanie nie graj? w pi?k?, to chocia? kibicuj? swoim ukochanym dru?ynom, z ktrych najwa?niejsze to katalo?ska FC Barcelona oraz krlewski Real Madryt. Sk?d bierze si? fenomen hiszpa?skiej pi?ki no?nej?

Narodowy sport Hiszpanii

Nie ulega ?adnym w?tpliwo?ciom, ?e w Hiszpanii pi?ka no?na jest uznawana za koronn? dyscyplin? sportow?. Pomimo, ?e reprezentanci Hiszpanii zdobywaj? najwa?niejsze laury w innych sportach, to jednak pi?ka no?na pozostaje na pierwszym miejscu w?rd kibicw. Stadiony w Barcelonie czy w Madrycie zape?niaj? si? po brzegi, niewa?ne, czy mamy do czynienia z fina?em ligowym, czy mniej wa?nym meczem. Kibice kochaj? swoje dru?yny. W?rd Polakw rwnie? nie brakuje zagorza?ych kibicw dwch najwa?niejszych w Hiszpanii klubw FC Barcelony i Realu Madryt. Wyniki rozgrywek ligi hiszpa?skiej Polacy mog? obstawia? na totolotek.pl, zyskuj?c na swoich trafnych typowaniach niebagatelne kwoty.

Liga hiszpa?ska
Rozgrywki ligi hiszpa?skiej rozpoczynaj? si? we wrze?niu, a ko?cz? w czerwcu, dzi?ki czemu w zasadzie przez wi?ksz? cz??? roku kibice mog? do woli ogl?da? zmagania swoich ulubionych dru?yn. Stadiony s? pe?ne, bowiem Hiszpanie nie ?a?uj? pieni?dzy na doping klubw pi?karskich. Zainteresowanie pi?k? no?n? w Hiszpanii jest ogromne. W Barcelonie istnieje jedna z najs?awniejszych na ?wiecie szk?ek pi?karskich, w ktrej swoje pierwsze kroki w pi?ce no?nej stawia? rwnie? sam Leo Messi, uznawany obecnie za najlepszego pi?karza na ?wiecie. Zasila on szeregi FC Barcelona jako napastnik, zapewniaj?c Dumie Katalonii zwyci?stwa.

Nie tylko na stadionach wida? w Hiszpanii zainteresowanie pi?k? no?n?. W du?ej mierze bazuje na niej handel i przemys?. W ca?ej Barcelonie w wi?kszo?ci sklepw z pami?tkami mo?na kupi? gad?ety z logo FC Barcelona. Koszulki pi?karskie i inne akcesoria ciesz? si? zainteresowaniem Hiszpanw, jak i przyje?d?aj?cych turystw.
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Alfredo Di Stfano
Real Madryt
18 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Alfredo Di Stefano rozegra? trzy towarzyskie mecze w barwach Barcelony. Przeforsowanie prawa w Hiszpanii spowodowa?o, ?e sta? si? jednak wy??cznie pi?karzem Realu Madryt. Katalo?czycy dostali kuriozaln? propozycj?, ?eby dzieli? pi?karza mi?dzy oba kluby. Mia?by on gra? w nich na zmian? po jednym sezonie. Dyrektor Barcelony uzna? to za obraz? i kategorycznie odrzuci? ofert?.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: