FC BARCELONA
REAL MADRYT
Historyczne postacie


Luis Figo
W ostatnich latach najwi?kszym wydarzeniem zwi?zanym z rywalizacj? dwch najbardziej utytu?owanych klubw Primera Divisin by? transfer Lusa Figo. Portugalski skrzyd?owy b?d?c czo?ow? postaci? Dumy Katalonii zdecydowa? si? na transfer do najwi?kszego rywala. Publiczne zapewnianie lojalno?ci w stosunku do katalo?skiego klubu, a potem podpisanie wysokiego kontraktu w Realu Madryt wywo?a?y w?ciek?o?? w?rd Culs, kibicw Barcelony. Figo sta? si? w Katalonii wrogiem publicznym numer 1, a podczas jego pierwszego meczu w barwach madryckiego klubu na Camp Nou, na boisko polecia?y butelki, telefony komrkowe, a nawet g?owa ?wini.


Luis Enrique
Po rozpocz?ciu kariery w 1989 roku w Sportingu Gijon, Luis Enrique sp?dzi? wi?kszo?? swojej kariery w dwch najwi?kszych klubach hiszpa?skich: Realu Madryt (1991-1996) oraz w FC Barcelona (1996-2004). W 1996 roku nie przed?u?y? kontraktu z Realem i przez wolny transfer przenis? si? do Barcelony. Powodem odej?cia z klubu by?o niezadowolenie ze sposobu traktowania przez zarz?d i kibicw Realu. Pomimo tego na pocz?tku nie cieszy? si? du?? popularno?ci? w?rd katalo?skich kibicw. Szybko jednak wywalczy? sobie zaufanie dzi?ki wielkiemu zaanga?owaniu w gr?. Sta? si? jedn? z najwi?kszych gwiazd FC Barcelona na d?ugie 8 lat. Bardzo szybko sta? si? jednym z najwi?kszych Antimadritistw w dru?ynie z Katalonii, co demonstrowa? ka?dorazowo po zdobyciu gola przeciwko Realowi Madryt.


Alfredo Di Stefano
Pomimo tego, ?e Argenty?czyk to jeden z najlepszych, je?eli nie najlepszy zawodnik Realu w historii, to najbardziej niezwyk?e nie by?o samo jego przyj?cie, ale towarzysz?ce mu okoliczno?ci. Zarwno Barcelona jak i Real Madryt by?y mocno zainteresowanie transferem Di Stefano po tym jak ich przedstawiciele widzieli go w akcji w barwach Millonairios. Barcelona wygra?a wy?cig o zawodnika p?ac?c River Plate, ktre by?o w posiadaniu pi?karza, 4 miliony peset. Argenty?czyk zd??y? nawet zagra? dla Blaugrany w trzech towarzyskich meczach. Wygl?da?o na to, ?e oto kibice s? ?wiadkami narodzin nowego wspania?ego duetu, jaki mia? stworzy? z w?giersk? gwiazd? Barcy, Kubal?. Wtedy w?a?nie Bernabu u?y? swoich znajomo?ci w kr?gach w?adz, ?eby dosta? to czego chce. Minister sportu Hiszpanii b?yskawicznie przeforsowa? prawo, na mocy ktrego w klubie mo?e gra? tylko jeden zagraniczny zawodnik. Barcelona maj?c w tej sytuacji do wyboru Di Stefano i swoj? sprawdzon? gwiazd?, wybra?a tego drugiego. Przypuszczalnie Barcelona dosta?a kuriozaln? propozycj?, ?eby dzieli? pi?karza mi?dzy oba kluby. Mia?by on gra? w nich na zmian? po jednym sezonie. Dyrektor Barcelony uzna? to za obraz? i kategorycznie odrzuci? ofert?. W ten sposb Di Stefano sta? si? na wy??czno?? pi?karzem Realu. Sam zawodnik zapewne nie ?a?owa? swojej decyzji. Graj?c w Madrycie pi?ciokrotnie zdoby? Puchar Europy, do tego sta? si? przekle?stwem i katem swojego niedosz?ego klubu. We wszystkich meczach El Clsico, w ktrych wzi?? udzia?, zdoby? ??cznie 18 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii Gran Derbi.


Genera? Franco
Dla Barcelony najwi?kszym skandalem by? p?fna? Pucharu Krla w 1943 roku. W pierwszym meczu Barca wygra?a u siebie 3-0, ale przed rewan?em w ich szatni pojawi? si? nieoczekiwany go??. Dyrektor Urz?du Bezpiecze?stwa, Jos Finat y Escriva de Romani, oznajmi?, ?e w razie zwyci?stwa Barcelony nikt nie mo?e im zapewni? bezpiecze?stwa w czasie opuszczania stadionu. Przera?eni zawodnicy wzi?li sobie do serca ostrze?enie i ju? do przerwy przegrywali 8-0. Ca?y mecz zako?czy? si? wynikiem 11-1. Afera ta jest przez Barcelon? traktowana jak polityczny skandal i rzeczywi?cie zas?uguje na to miano. Jest to jednak jedyny realny przyk?ad ingerencji w?adz w Gran Derbi. Teoria, ?e Real zacz?? dominowa? w Hiszpanii pod rz?dami Franco z tego powodu, ?e by? jego ulubion? dru?yn?, jest ogromnym uproszczeniem pomijaj?cym wiele kluczowych faktw. Podczas trzydziestosze?cioletnich rz?dw Franco Barcelona zdoby?a 8 tytu?w mistrzowskich i 9 Pucharw Genera?a, ktry osobi?cie wr?cza? im trofea. Nie wygl?da to na szczeglnie s?aby okres w historii Barcy. Wprawdzie Real zdoby? w tym czasie a? 13 tytu?w mistrzowskich, ale odnosi? te? olbrzymie sukcesy na arenie mi?dzynarodowej, na ktre Franco nie mia? ?adnego wp?ywu. W ci?gu 35 lat od ?mierci genera?a Real radzi? sobie jeszcze lepiej, zdobywaj?c 16 tytu?w mistrzowskich i 3 Puchary Europy


Ronaldo Lus Nazrio de Lima
Pi?karz Barcelony, Realu Madryt, Interu Mediolan czy AC Milan. Ci??ko uto?samia? go z ktrymkolwiek z wymienionych klubw, bowiem z jego biografii jasno wynika, ?e gra? tam gdzie go chcieli i potrafili dobrze zap?aci?. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e by? to zawodnik o nieprzeci?tnych umiej?tno?ciach, jeden z najlepszych napastnikw w historii. Jego najwi?ksz? zmor? by?y kontuzje, ktre do?? skutecznie hamowa?y jego rozwj i karier?.


Casillas i Xavi
Hiszpa?scy pi?karze Iker Casillas i Xavi Hernandez otrzymali wsplnie presti?ow? nagrod? Ksi?cia Asturii, ktra jest przyznawana dorocznie za znacz?ce osi?gni?cia w o?miu kategoriach, w tym w sporcie. Obaj pi?karze przyja?ni? si? od mistrzostw ?wiata do lat 20, ktre zosta?y rozegrane w 1999 roku w Nigerii.


Bernd Schuster
W lecie 1980 roku przenis? si? do Barcelony. Pocz?tki w Katalonii by?y jednak trudne, gdy? Niemiec straci? rok na leczeniu powa?nej kontuzji, ktr? spowodowa? s?yn?cy z brutalnej gry pi?karz Athletic Bilbao - Andoni Goicoetxea - ten sam, ktry doprowadzi? do powa?nej kontuzji Diego Armando Maradon?. Po o?miu latach sp?dzonych w szeregach Blaugrany, Schuster przenis? si? do najwi?kszego wroga - Realu Madryt, co wywo?a?o spore kontrowersje w ca?ej Hiszpanii. Na Bernabeu gra? przez dwa lata i wygra? m.in. dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii.


Michael Laudrup
W 1989 roku zosta? zawodnikiem Barcelony, prowadzonej wwczas przez Holendra Johana Cruyffa. Laudrup obok Bu?gara Christo Stoiczkowa oraz holenderskiego obro?cy Ronalda Koemana by? liderem zespo?u, ktry cztery razy z rz?du zdoby? tytu? mistrza Hiszpanii. Kiedy w 1994 roku straci? miejsce w podstawowej jedenastce i nie wyst?pi? w przegranym 0:4 finale Ligi Mistrzw z A.C. Milan przenis? si? do najwi?kszego rywala dru?yny z Katalonii, Realu Madryt. W sezonie 1994-95 Real zdoby? mistrzostwo kraju, prze?amuj?c tym samym d?ugoletni prymat Barcelony.


Ricardo Zamora
Sw? karier? rozpocz?? w Espanyolu Barcelona w 1916 roku, by w 1919 przenie?? si? do zespo?u lokalnego rywala, FC Barcelona. Graj?c w tym klubie, zadebiutowa? w meczu mi?dzypa?stwowym 28 sierpnia 1920 r., podczas IO w Antwerpii (zwyci?stwo 1:0 z Dani?). Zamora dwukrotnie zwyci??y? z Barcelon? w rozgrywkach Copa del Rey. Nast?pnie, w 1922 r., powrci? do Espanyolu, odnosz?c kolejny triumf w tych rozgrywkach w 1929 r. W tym samym roku by? cz??ci? reprezentacji narodowej, ktra pokona?a Angli? wynikiem 4:3. By?a to pierwsza pora?ka Anglikw z zespo?em spoza Wysp Brytyjskich. Ciekawostk? mo?e by? fakt, ?e Zamora gra? w tym meczu, mimo i? w trakcie gry z?ama? mostek. Pod koniec roku 1929 Zamora opu?ci? Espanyol po raz drugi, przenosz?c si? do Realu Madryt, gdzie ?wi?ci? najwi?ksze sukcesy w swojej karierze. Pomg? Krlewskim zdoby? pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo kraju w sezonie 1931/1932, i obroni? je rok p?niej. Zdoby? te? kolejne dwa Puchary Krla.


Josep Samitier
Hiszpa?ski pi?karz i trener pi?karski narodowo?ci katalo?skiej. Samitier wyst?powa? m.in. w FC Barcelona i Realu Madryt, trenowa? Atltico Madryt, OGC Nice (rwnie? jego by?y klub) i FC Barcelona, pracowa? jako skaut w FC Barcelona i Realu Madryt. 21 razy wyst?pi? w reprezentacji Hiszpanii.

Pi?karze, ktrzy grali dla obu klubw

Alfonso Albniz (z Bary do Realu) (1902)
Luciano Lizarraga (z Realu do Bary) (1905)
Charles Wallace (z Bary do Realu) (1906)
Jos Quirante (z Bary do Realu) (1906)
Alfonso Albniz (z Bary do Realu) (1911)
Arsenio Comamala (z Bary do Realu) (1911)
Walter Rozitsky (z Bary do Realu) (1913)
Josep Samitier (z Bary do Realu) (1932)
Alfonso Navarro (z Bary do Realu) (1950)
Justo Tejada (z Bary do Realu) (1961)
Evaristo de Macedo (z Bary do Realu) (1962)
Fernand Goyvaerts (z Bary do Realu) (1965)
Lucien Muller (z Realu do Bary) (1965)
Bernd Schuster (z Bary do Realu) (1988)
Luis Milla (z Bary do Realu) (1990)
Gheorghe Hagi (z Realu do Brescii, nast?pnie do Bary) (1994)
Fernando "Nando" Muoz (z Bary do Realu) (1992)
Michael Laudrup (z Bary do Realu) (1994)
Robert Prosine?ki (z Realu Madryt do Oviedo, nast?pnie do Bary) (1995)
Luis Enrique (z Realu do Bary) (1996)
Daniel Garca Lara (z Realu Madryt do Realu Mallorca, nast?pnie do Bary) (1999)
Lus Figo (z Bary do Realu) (2000)
Albert Celades (z Bary do Celty Vigo, nast?pnie do Realu Madryt) (2000)
Alfonso Prez (z Realu Madryt do Realu Betis, nast?pnie do Bary) (2000)
Ronaldo (z Bary do Interu, nast?pnie do Realu) (2002)
Samuel Eto'o (z Realu Madryt do Realu Mallorca, nast?pnie do Bary) (2004)
Javier Saviola (z Bary do Realu) (2007)

Niektre fragmenty zosta?y zaczerpni?te z www.wikipedia.org.
POPRZEDNIE GRAN DERBI
2:1
CAMP NOU VS
NAJLEPSI STRZELCY GRAN DERBI
Santillana
Real Madryt
12 goli
ANKIETA
Kto wygra nadchodz?ce rozgrywki ligowe w Hiszpanii?

inna dru?yna
Atletico Madryt
FC Barcelona
Real Madryt
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że?

Barcelona hucznie ?wi?tuje dzie? ?wi?tego Grzegorza. Zgodnie z tradycj? wszyscy obdarowuj? si? nawzajem r?ami i ksi??kami. UNESCO, inspirowane barcelo?skim ?wi?tem ustanowi?o dzie? 23 kwietnia jako Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ki.
REKLAMA
© 2014 GranDerbi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Osób online: